Advocada

Internacional

7 idiomes

Filosofia & Valors

  • Qualitat

La visió profunda de les coses, la cerca de la millor solució i la més adequada plasmació jurídica.


  • Internacionalitat

L'actuació conscient de la pluralitat cultural i jurídica, material i formal, dels temes transfronterers.


  • Dinamisme

La perspectiva proactiva de l'exercici de l'advocacia.


  • Deontologia

L'ètica com a base de tota actuació.


  • Proximitat

La relació professional humana i propera.


*LGTBI friendly

Presentación & perfil

C/ Muntaner 269, 5è 1a 08021 Barcelona Tel.: +34 93 209 64 77 Mòb.: +34 637 35 35 52 Fax: +34 93 201 87 99