Advocada

Internacional

7 idiomes

Serveis jurídics

Assessorament jurídic especialitzat en l'àmbit del Dret Civil i Mercantil Internacional, en particular en les matèries següents:

 

  • Reconeixement i execució de títols executius estrangers:

Reconeixement i execució de sentències estrangeres, títols extrajudicials estrangers i títols executius europeus.

 

  • Reclamacions de quantitat transfrontereres:

Reclamació de deutes del/a l'estranger, monitoris nacionals, monitoris europeus.

 

  • Dret internacional privat:

Dictàmens de dret aplicable i jurisdicció competent en assumptes transfronterers.

 

  • Cooperació judicial internacional:

Assessorament en matèria de cooperació processal civil i mercantil entre tribunals de països diferents en base a normativa comunitària i convenis internacionals.

 

  • Compravendes immobiliàries internacionals:

Compra i venda d'immobles a Espanya per estrangers/es i d'immobles a l'estranger per espanyols/es. Recerques registrals prèvies, redacció i supervisió de documents i acompanyament jurídic durant el procés.

 

  • Successions hereditàries internacionals:

Tramitació d'herències amb persones, béns o drets a diferents països, amb la col.laboració de companys/es locals de confiança en l'àmbit nacional, europeu i internacional.

 

  • Contractes internacionals, conflictes, negociacions:

Redacció de contractes entre persones i/o empreses de diferents països i assessorament jurídic en situacions de conflicte i negociació, especialment en matèria de contractes d'agència i distribució internacionals.

Presentación & perfil

C/ Muntaner 269, 5è 1a 08021 Barcelona Tel.: +34 93 209 64 77 Mòb.: +34 637 35 35 52 Fax: +34 93 201 87 99